Ochrona danych osobowych

Szanując prawa i wolności osób, których dane przetwarzamy, na co dzień dokładamy wszelkiej staranności, aby powierzone nam dane przetwarzać w sposób zgodny z aktualnymi przepisami prawa i naszymi standardami. W szczególności dużą uwagę skupiamy na zgodności przetwarzania z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 201r r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

Państwa dane osobowe przetwarzamy w zależności od dokonywanych czynności zgodnie z art. 5 i art. 6 RODO w celu:

  1. wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. rachunkowych, finansowych;
  2. realizacji umów i podjęcia działań przed ich zawarciem;
  3. wypełnienia udzielonej przez Państwa zgody na podjęcie czynności przetwarzania danych w określonym celu;
  4. wypełnienia usprawiedliwionego celu administratora.

Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie stronom i realizatorom zawartych umów, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, jak i podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z nami, jako administratorem danych przetwarzają dane osobowe, tj. m.in. dostawcy usług analitycznych (Google Analitycs), firma świadcząca dla nas usługi kadrowo-księgowe, firmy informatyczne.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

  1. w związku z wypełnieniem przepisów prawa – przez czas określony przez te przepisy;
  2. w związku z realizacją umów – na czas realizowania umowy oraz przez okres wskazany w przepisach prawa dotyczący przechowywania dokumentacji rachunkowo- księgowej, jak również na czas związany z obroną, dochodzeniem ewentualnych roszczeń;
  3. w związku z udzieloną zgodą – do czasu jej cofnięcia lub wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. Jednocześnie przypominamy, że udzieloną zgodę można w dowolnym momencie wycofać, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

W związku z przetwarzaniem przysługują Państwu następujące prawa: prawo dostępu do danych, w tym prawo do uzyskania ich kopii; prawo do żądania sprostowania (ich poprawienia), w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe, niekompletne lub nieaktualne oraz prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w RODO. Dodatkowo w sytuacji, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie wyrażonej zgody mogą Państwo: wycofać wyrażoną zgodę, wyrazić sprzeciw wobec dalszego przetwarzania, żądać przeniesienia danych osobowych lub ich usunięcia. W przypadku powzięciu informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa, ich podanie jest obowiązkowe i niezbędne do spełnienia przepisów prawa; w sytuacji, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody, podanie danych jest dobrowolne i konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji celu, na którego przetwarzanie została wyrażona zgoda. W przypadku przetwarzania danych w związku z zawarciem umowy dane osobowe są konieczne, aby móc realizować umowę.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Nie będą również przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przewarzania danych osobowych przez Grande Development Sp. z o.o.

Ochrona Państwa prywatności i danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Poniższe informacje opisują sposób, w jaki przetwarzamy Państwa dane w związku z korzystaniem z naszych usług i korzystaniem z naszej strony internetowej.

Administratorem danych jest Grande Development Sp. z o.o, z siedzibą w Dąbrówce Tczewskiej przy ul. Nowej 42 (83-111 Dąbrówka Tczewska).

We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można skontaktować się z nami listownie na adres wskazany powyżej lub mailowo pod adresem .  Prosimy również o kontakt na powyższe dane w przypadku pytań lub żądań dotyczących korzystania z przysługujących Państwu praw, tj. w szczególności prawa do informacji, korekty lub usuwania danych, jak również wycofania udzielonych zgód.

Pliki Cookies

Podczas korzystania z naszej strony internetowej nie zbieramy danych, które pozwoliłyby na jednoznaczną identyfikację osoby, zaś wszelkie zbierane w związku z tą czynnością informacje mają na celu personalizację oraz lepsze dopasowanie treści oferty do osobistych preferencji naszego Użytkownika.

W ramach naszej strony wykorzystywane są pliki cookies. Cookies to pliki tekstowe, które zapisywane są na Państwa urządzeniu i używane są przez serwer do rozpoznawania tego urządzenia przy ponownym połączeniu, są one pobierane przy każdym Państwa „wejściu” i „wyjściu” z naszej strony. „Ciasteczka” nie wyrządzają żadnych szkód na Państwa urządzeniu, nie zawierają wirusów, koni trojańskich lub innego szkodliwego oprogramowania. Pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach: monitorowania ruchu na naszej stronie internetowej, tworzenia statystyk, co umożliwia nam ulepszanie zawartości stron, umożliwianie dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań i potrzeb. W celu tworzenia statystyk wykorzystywane są narzędzia analityki internetowej – Google Analytics, w celu monitorowania ruchu na stronach oraz zbieraniu danych demograficznych. Google Analyttics gromadzi dane oraz korzysta z własnych plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności firmy Google (chętnie ją udostępnimy, jak tylko skontaktujecie się Państwo z nami). Korzystamy także z narzędzi Google Adwords, poprzez korzystanie ze skryptu konwersji oraz stosowania remarketingu reklam Adwords w celu dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań i potrzeb.

Co ważne Użytkownik może w każdej chwili usunąć lub zmienić ustawienia dotyczące plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.